Kategorie
Ezoteryka

Trzecie oko: czym jest, co widzi i jak otworzyc trzecie oko

Każdy z nas pragnie osiągnąć wyższy stan świadomości i widzieć rzeczy niedostrzegalne dla innych. Niektórzy nazywają to „otwarciem trzeciego oka”.

Ale czym dokładnie jest trzecie oko? W całej historii ludzkości, różne kultury i tradycje filozoficzne kładły duży nacisk na trzecie oko i jego zdolności.

Chcesz wiedzieć jak uzyskać dostęp do tego wyższego stanu świadomości? W tym artykule będziemy badać historię i symbolikę trzeciego oka.

Dowiesz się:

 • Co to jest trzecie oko i co oznacza w różnych tradycjach
 • Jak otworzyć trzecie oko oraz wykorzystać je do głębszego poznania rzeczywistości
 • Do czego może doprowadzić posługiwanie się trzecim okiem

Oko jest potężnym symbolem, który był używany w różnych kulturach i tradycjach na przestrzeni dziejów. Często kojarzone jest ze zdolnością poznania i rozumienia, a także z wiedzą, mądrością i oświeceniem. Trzeciego oka nie należy jednak mylić z „wszechwidzącym” okiem Boga. Zobaczmy jak koncept ten ewoluował i jak znalazł swoje miejsce w Zachodniej wiedzy ezoterycznej.

Trzecie oko: definicja i historia

„Trzecie oko” to termin, który odnosi się do zdolności widzenia poza światem fizycznym. Służy do postrzegania rzeczy, które nie są normalnie widoczne dla pięciu zmysłów. Trzecie oko jest często związane z duchowym oświeceniem. Uważa się, że jest bramą do wyższych stanów świadomości i głębszego zrozumienia wszechświata.

Koncepcja trzeciego oka ma długą historię w wielu różnych kulturach i tradycjach filozoficznych. W hinduizmie i buddyzmie trzecie oko jest związane z czakrą Ajna (Adźńa), która według wierzeń znajduje się między brwiami.

Ilustracja pokazująca czakrę trzeciego oka

Adźńa: czakra trzeciego oka

Czakra Adźńy, znana również jako czakra trzeciego oka, jest jedną z siedmiu podstawowych czakr w ciele. Znajduje się ona w centrum czoła, tuż nad i pomiędzy brwiami.

Czakra trzeciego oka jest związana z elementem światła i kolorem indygo. Mówi się, że jest zarządzana przez bóstwo Lorda Shivę, który reprezentuje najwyższy stan świadomości i niszczyciela ego.

Uważa się, że czakra trzeciego oka jest związana z szyszynką w mózgu, która jest zaangażowana w produkcję melatoniny i regulację snu. Kiedy czakra trzeciego oka jest zrównoważona i otwarta, mówi się, że osoba ma dobrą intuicję, silną koncentrację i jasny umysł. Brak równowagi w czakrze trzeciego oka może prowadzić do problemów z percepcją, brakiem skupienia i trudnościami w podejmowaniu decyzji.

Czakra trzeciego oka jest niezwykle ważna w kulturze Indii. Wielu ludzi dekoruje swoją twarz niewielką kropką zwaną Bindu, która ma symbolizować czakrę.

Kropka Bindu reprezentuje połączenie między jednostką a bogami. Często oznacza, że osoba związana jest z medytacją i praktykami duchowymi. Trzecie oko to punkt, w którym jednostka łączy się z boskością.

Uważa się, że trzecie oko jest źródłem wewnętrznej wizji i wglądu i często jest przedstawiane jako zamknięte lub nieaktywne u większości ludzi, ale może być otwarte lub obudzone poprzez duchową praktykę i dyscyplinę.

W starożytnej mitologii egipskiej, trzecie oko było związane z bogiem Horusem. Oko Horusa jest jednym z najbardziej znanych symboli starożytnego Egiptu i jest często używane w rzeźbach, biżuterii i amuletach, aby chronić przed złem i przynosić szczęście.

W zachodnich tradycjach ezoterycznych i mistycznych, trzecie oko jest często związane z szyszynką, która jest małym gruczołem dokrewnym znajdującym się w mózgu.

Szyszynka a trzecie oko

Szyszynka, która jest małym gruczołem dokrewnym znajdującym się w mózgu. Jest czasami związana z koncepcją „trzeciego oka” w zachodnim mistycyźmie. Przez niektórych szyszynka uważana jest za „siedzibę duszy” oraz źródło duchowego oświecenia i wyższej świadomości.

Budowa ludzkiego mózgu przypomina symbol oka stosowany w Egipskich hieroglifach (możesz dowiedzieć się więcej z angielskojęzycznej publikacji naukowej poświęconej temu zagadnieniu).

Związek między trzecim okiem a szyszynką nie jest ściśle naukowy, ale raczej symboliczny. Szyszynka jest odpowiedzialna za produkcję hormonu melatoniny, który pomaga regulować cykle snu i czuwania, a także jest zaangażowana w reakcję organizmu na światło. Niektórzy wierzą, że szyszynka ma zdolność dostępu do wyższych stanów świadomości i łączenia się ze sferą duchową, a aktywacja szyszynki może pomóc „otworzyć” trzecie oko i ułatwić duchowe oświecenie.

Ponieważ szyszynka jest zarówno połączeniem z podświadomością jak i czysto fizycznym organem w mózgu, oznacza to, że musimy dbać o jej prawidłowe funkcjonowanie.

Aby oczyścić trzecie oko:

 • Przebywaj dużo w świetle dziennym i unikaj sztucznego światła w nocy
 • Praktykuj medytację lub inne techniki relaksacyjne
 • Jedz zdrową, dobrze zbilansowaną dietę, która jest bogata w owoce, warzywa i ziarna
 • Unikaj kontaktu z toksynami i szkodliwymi substancjami, takimi jak alkohol lub papierosy.

Co widzi trzecie oko?

Trzecie oko jest kojarzone z umiejętnością widzenia poza światem fizycznym lub postrzegania rzeczy, które normalnie nie są widoczne dla pięciu zmysłów. Niektórzy uważają, że jest ono bramą do wyższych stanów świadomości i głębszego zrozumienia wszechświata.

Zgodnie z tradycjami mistycznymi, uważa się, że trzecie oko pozwala:

 • Zobaczyć aurę lub pole energetyczne wokół ciała osoby
 • Ujrzeć przeszłe lub przyszłe wydarzenia
 • Uzyskać dostęp do kroniki Akaszy
 • Dostrzegać duchy lub inne nadprzyrodzone byty
 • Zobaczyć prawdziwą naturę rzeczywistości.

Ogólnie rzecz biorąc, trzecie oko reprezentuje zdolność widzenia poza ograniczeniami świata fizycznego. Rzeczy, które widzi trzecie oko, mogą się różnić w zależności od sytuacji i osoby.

Istnieje wiele różnych relacji, które pokazują, że każdy widzi trzecim okiem na swój własny, unikatowy sposób. Oto kilka typowych przykładów tego w jaki sposób ludzie opisują korzystanie z trzeciego oka:

Czułam, że jestem w stanie zobaczyć poza zasłoną świata fizycznego i miałam głębokie zrozumienie wzajemnego powiązania wszystkich rzeczy.

To było tak, jakby w moim umyśle otworzyło się okno i byłem w stanie zobaczyć rzeczy w zupełnie nowy sposób.

Czułam poczucie jedności z wszechświatem i miałam głębokie poczucie wewnętrznego spokoju i zrozumienia.

Widziałem wizje i otrzymywałem wiadomości, których nie mogłem wyjaśnić, ale wiedziałem, że są bardzo ważne.

Doświadczenia każdego z nas związane z dostępem do wyższych stanów świadomości mogą być różne. Niektórzy ludzie mogą nie mieć żadnych szczególnych lub dramatycznych doświadczeń podczas próby użycia ich trzeciego oka, podczas gdy inni mogą mieć głębokie i transformujące doświadczenia.

Jak otworzyć „trzecie oko”

Istnieje wiele różnych sposobów, że można nauczyć się otwierać swoje trzecie oko lub uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości. Oto kilka przykładów:

1. Medytacja

Wiele duchowych tradycji postrzega medytację jako sposób na uspokojenie umysłu i dostęp do wyższych stanów świadomości. Trzecie oko może być otwarte poprzez praktykowanie medytacji. Może ona pomóc w poprawie koncentracji, jasności i intuicji.

2. Joga

Joga jest starożytną indyjską dyscypliną duchową, która obejmuje postawy fizyczne, techniki oddechowe i medytację. Niektórzy wierzą, że pewne rodzaje jogi, konkretne mantry, asany (postawy) i pranajamy (techniki oddechowe), mogą pomóc w otwarciu trzeciego oka i poprawić duchową świadomość. Szczególnie skuteczna może być kundalini joga.

3. Wizualizacja

Techniki wizualizacyjne, takie jak skupianie się na obrazie lub symbolu, mogą pomóc otworzyć trzecie oko i uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości. Wizualizacja polega na tworzeniu mentalnego obrazu sceny lub doświadczenia. Podczas wizualizacji możesz zamknąć oczy i skupić się na obrazie lub miejscu w swoim umyśle, takim jak plaża, świątynia lub las. Możesz również użyć wizualizacji, aby wyobrazić sobie konkretny wynik lub cel, taki jak osiągnięcie celu osobistego lub zawodowego.

4. Kryształy i kamienie szlachetne

Pewne kryształy i kamienie szlachetne mają właściwości uzdrawiające i duchowe, a także są pomocne w otwieraniu trzeciego oka. Minerały i kamienie posiadają energię i wibracje, które mogą wpłynąć na czakry i pomóc w ich zrównoważeniu lub wyrównaniu. Noszenie lub umieszczanie ich na odpowiadającej im czakrze ma pomóc w doprowadzeniu tej czakry do równowagi.

Aby pomóc zrównoważyć i wyrównać czakrę trzeciego oka można wykorzystać:

 • Ametyst
 • Lapis lazuli
 • Sodalit
 • Fluoryt

Istnieje wiele innych praktyk duchowych, które mogą być pomocne w otwieraniu trzeciego oka, takich jak śpiew, modlitwa i rytuały.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszy sposób, aby nauczyć się otwierać trzecie oko będzie zależał od Ciebie!

Czy otwieranie trzeciego oka może być niebezpieczne?

Niektórzy wierzą, że mogą istnieć duchowe niebezpieczeństwa związane z próbą otwarcia trzeciego oka. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że te przekonania są w dużej mierze subiektywne i niekoniecznie poparte jakimikolwiek naukowymi lub empirycznymi dowodami.

Niektórzy ludzie twierdzą, że próba otwarcia trzeciego oka bez odpowiednich wskazówek mistrza lub przygotowania może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Niekiedy otwieranie trzeciego oka może grozić nawet opętaniem przez negatywne byty lub złą energię. Inni wierzą, że otwarcie trzeciego oka zbyt szybko lub bez odpowiedniego rozwoju duchowego może prowadzić do psychologicznej nierównowagi lub niestabilności psychicznej.

Doświadczenia związane z próbą otwarcia trzeciego oka magą być traumatyczne. Niektórzy relacjonują, że dowiadczyli bardzo niepokojących wizji lub obecności negatywnych bytów.

Należy podchodzić do kwestii otwierania trzeciego oka z szacunkiem i ostrożnością. Jeśli rozważasz zgłębienie tego typu praktyk, pomocne może być szukanie wskazówek u zaufanego nauczyciela duchowego lub mentora.

Dodatkowo, otwieranie trzeciego oka może być kontrowersyjne z punktu widzenia niektórych religii. Przykładowo, stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie trzeciego oka i podobnych praktyk duchowych jest bardzo krytyczne. Kościół zachęca katolików, aby byli otwarci na działanie Ducha Świętego w ich życiu, ale także, aby byli świadomi niebezpieczeństw synkretyzmu i uważali, aby nie wprowadzać wierzeń lub praktyk, które nie są zgodne z nauką Kościoła.

Po przeanalizowaniu różnych kultur i tradycji, możemy zobaczyć, że koncepcja trzeciego oka jest ważna i powszechna w wielu różnych systemach filozoficznych i duchowych. Wiele osób wierzy w jego moc i możliwości. Jeśli jesteś zainteresowany poszukiwaniem głębszego zrozumienia i oświecenia, może warto spróbować praktyk, takich jak medytacja, które mogą pomóc Ci otworzyć trzecie oko i uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości.

Autor: Cas Rainer

Z wykształcenia literaturoznawca. Z zawodu grafik i ilustrator. Pasjonat tarota, okultyzmu, jogi, oraz wszelkich odmian wiedzy tajemnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *